BENGT RONÉUS

  En gång i månaden kommer Bengt upp och opererar hos oss.
  1996 grundade Bengt Mälarens Hästklinik, och innan det jobbade han t.ex som klinikchef på Ultuna.

  Han är en av Sveriges främsta ledkirurger, och introducerade artroskopier på häst i Sverige.
  Bengt löser det mesta inom både mjukdels- och ortopedikirurgi, även om hans specialitet är just titthålskirurgi.
  Lösa benbitar och kroniska ledinflammationer är exempel på de vanligaste operationerna, men det händer också att man
  ”tittar in” i leden för att se om det finns brosk- eller ligamentskador som kan förklara en hälta.