Bengt Ronéus

    Ungefär en gång i månaden kommer Bengt upp för att utföra främst ortopedisk kirurgi hos oss. Han är en av Sveriges främsta ledkirurger och var den som introducerade artroskopier på häst i Sverige.
    1996 grundade Bengt Mälarens Hästklinik och han har innan dess jobbat som bl.a. klinikchef på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

    Bengt löser det mesta inom mjukdels- och ortopedkirurgi, men specialiteten är just titthålskirurgi i leder, så kallad artroskopi. Med titthålskirurgin kan man med minimalt trauma för leden avlägsna lösa benbitar, rensa upp i kroniskt inflammerade leder och även utföra ingreppet som diagnostik om man med övrig bilddiagnostik inte har exakt kunna utröna vad i leden som ställer till med problem.