Gastroskopi

    Gastroskopi
    Med vårt 4 meter långa endoskop så kommer vi ända ner till hästens magsäck och kan därigenom undersöka dess slemhinna för förekomst av sår, magsäcksinpackningar m.m. Detta är något som vi kan utföra t.ex. när hästar uppvisar nedsatt aptit, får återkommande kolikanfall, uppvisar nedsatt prestation, är matta och glanslösa i pälsen- symptom som alla kan tyda på förekomst av magsår. Flera studier har visat att förekomsten av magsår hos högpresterande hästar kan vara så hög som hos 70-100%. Gastroskopi är ofta en viktig del i en kolikutredning om inget annat tydlig orsak till hästens kolik hittas.

    Inför en gastroskopi ska hästen svälta i 16-18 timmar och sista 6 timmarna ska den inte heller ha tillgång till vatten. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna visualisera så stor del av magsäcken som möjligt.