Medicinska utredningar

    Medicinska utredningar
    Lider din häst av långvarig diarré eller hosta, återkommande koliker, feber, nedsatt prestation eller uppvisar andra avvikande symptom? Vi har möjlighet att utföra många internmedicinska utredningar där den kliniska undersökningen och veterinärens fingertoppskänsla alltid står som grund. Därefter går vi vidare med ytterligare undersökningar och provtagningar beroende på de fynd som gjorts vid den initiala undersökningen.
     Vi har förutom möjlighet till analys av många olika parametrar på eget lab där vi snabbt kan få svar även möjlighet att skicka prover till externa lab. Prover som vi skickar är exempelvis vissa blodprover som inte går att analysera på vårt lab, biopsier, mikroskopering av vissa utstryk för bedömning av cellsammansättning etc.