Stötvåg (Shock-wave)

    Stötvåg (Shock-wave)

    Sedan 80-talet används shock-wave inom humanmedicinen och sedan ett antal år även på hästsidan. Det finns goda vetenskapliga bevis för effekt på bland annat senskador och muskelskador. Stötvågen fungerar genom att öka blodgenomströmningen, verka smärtlindrande, minska kalkinlagringen i vävnaden och öka cellernas ämnesomsättning. Behandlingen tar ca 5 minuter, hästen behöver i normala fall inte ges lugnande medicin utan det räcker med en öronhuva för att minska ljudet. För bästa resultat görs tre behandlingar med 7-10 dagars mellanrum.