Jämtlands Hästapotek

  Alla produkter vi själva använder till sårvård, bandage etc finns att köpa i vår butik. Vi säljer även flera fodertillskott för både leder och krånglande magar. Vi har flera schampon och salvor för tex mugg och karledssprickor. Även annan utrustning som termometer, stetoskop, sax och brems kan du köpa av oss.

  Checklista vid sårskador
  Ring alltid veterinär för rådfrågning och undersökning om såret sitter nära en led/senskida, om såret är djupt och ser ut att behöva sys, om hästen är halt, svullen eller öm kring såret eller om den har feber. Kronrandssår är också känsliga då de kan störa hornbildningen när hoven växer till i framtiden och bör även de undersökas av veterinär eller duktig hovslagare.

  I väntan på veterinär är det oftast bäst att inte röra såret mer än nödvändigt. Om det är kraftigt nedsmutsat kan man spola rent med allra helst koksaltlösning. Blåspray, jodopax och andra desinfektionsmedel hämmar sårläkningen genom att de dödar kroppens egna celler likväl som de dödar bakterier.
  Vid misstanke om lednära sårskada kan enklare bandage läggas över såret som skydd.

  Mindre sårskador som inte behöver åtgärdas av veterinär rengörs också med fördel med koksaltlösning och bör därefter bandageras med en steril kompress närmast såret. Det har visats i flertalet studier att fuktig sårläkning d.v.s. där såret inte lämnas öppet, ger den snabbaste läkningstiden. Den fuktiga sårmiljön regleras av kompressen, val av rätt kompress är svårt men viktigt för att optimera sårläkningen, detta kan vi hjälpa er med.
   

  När såret ska läka är det fördelaktigt om hästen rör sig så lite som möjligt för att minska rörelsen i såret och därigenom påskynda läkningen.

  Vid kraftig blödning: sätt stas ovanför såret eller lägg tryckbandage över med exempelvis en stor handduk som lindas fast hårt över såret.