Hältutredning

  Hältutredning
  En av de allra vanligaste orsakerna till besök hos oss är problem med hästens rörelseapparat. Det kan vara allt från tydlig hälta till ridbarhetsproblem eller nedsatt prestation som gör att Du som djurägare tar kontakt med oss. Oavsett varför ni söker hjälp, så är en hältutredning ett detektivarbete och undersökningsgången kommer att vara ungefär densamma. En vanligt hältutredning innehåller oftast dessa steg:

  Rörelsekontroll. Görs vanligtvis både på rakt och på böjt spår och kan även innefatta att man ser hästen röra sig under ryttare eller bakom vagn. Detta är ett mycket viktigt steg då det är här man ser hästens initialhälta d.v.s. var hästen till att börja med är halt. Alla senare steg i utredningen relateras tillbaka till initialhältan.

  Palpation och inspektion. Här kommer veterinären att känna igenom hästens muskulatur, leder, senor och hovar. Man försöker även bedöma om hästen är ojämnt musklad, felaktigt skodd eller liknande för att få fler ledtrådar till varför hästen är halt eller ovillig till arbete.

  Provokationstester. Här kommer böjprov och ibland även andra provokationer så som grepp och hakar (ett slags höga "broddar" som sätts på hästens tå respektive trakt för att provocera ytterligare strukturer i rörelseapparaten) att användas för att hjälpa veterinären att försöka förstå hältans ursprung.

  a) Högt böjprov kommer på frambenen främst att påverka karpus, armbågs- och bogled. På bakben kommer främst has, knä- och höftled att påverkas.

  b) Lågt böjprov kommer främst att påverka kot-, kron- och hovled.

  Bedövningar. En mycket viktig del av hältutredningen! När man efter de tidigare stegen har en tanke om var man misstänker att hältan kommer i från, kommer man i detta steg att bedöva denna led eller struktur med förhoppning om att hältan ska släckas. Beroende på vilken typ av bedövning man lägger kommer man att vänta olika länge för att sedan bedöma hästen igen, både enbart i rörelse och ibland även efter provokationer. Man lägger enbart några bedövningar/dag då en bedövning efterhand kommer att sprida sig i vävnaden och bedöva andra strukturer än avsett vilket kan förvirra resultatet. Därför kan det ibland vara nödvändigt att komma tillbaka flera gånger för att hitta orsaken till hältan.

  Bilddiagnostik. Den vanligaste bilddiagnostiken är ultraljud och röntgen, där ultraljud ff.a. är bra för att utvärdera kroppens mjukvävnader (senor, gaffelband, leder, muskler) och där röntgen ff.a. är bra för att utvärdera skelettet. Bilddiagnostiken är ett viktigt komplement för att ytterligare förstå orsaken till hästens hälta, men används oftast först efter de övriga stegen för att enklare kunna koppla samman hästens smärta med de förändringar som ev. ses. Det kan alltid finnas bilddiagnostiska fynd som inte har någon som helst betydelse för hästen!
  Det finns också tillfällen när bilddiagnostik används istället för bedövningar, t.ex. om hästen är svår att bedöva eller vid misstanke om fraktur/spricka.

  Behandling. Efter utförd undersökningsgång har vi nu förhoppningsvis en god aning om hältans ursprung och kommer därefter sätta in behandling. Behandling kan handla om antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin, men lika viktig är vila och kontrollerad motion samt väl avvägd igångsättning efter att skadan är utläkt.

  Återbesök. Hur lång tiden fram till återbesöket och vad hästen får göra under tiden är högst individuellt och beror både på typ av skada, hästen och dess användningsområde samt ägaren. Efter en ledrelaterad hälta är återbesöket vanligen efter 2-3 veckor. Vid återbesöket bedöms hästen på nytt och det kan många gånger behövas ytterligare undersökningar även vid återbesöken.

  Inför besöket: En hältutredning tar lång tid. För ridhästar bör man avsätta hela dagen. Ta gärna med en extra macka, det finns även en micro i väntrummet och enklare fika. Ta gärna med en vattenhink och ev lite hö till hästen. För att kvalitén på undersökningen ska bli så bra som möjligt och ni får mesta valuta för pengarna bör det inte vara alltför stökigt kring hästen med småbarn etc. Det är även viktigt att en myndig person finns med vid undersökningen. Hästen bör vara skodd som den är van att gå, och helst inte nyskodd.