Munhåleundersökning

    Munhåleundersökning
    Hästens munhåla är något som rekommenderas att kontrolleras minst årligen och det vanligaste är att vi utför just dessa rutinmässiga undersökningar. Man bör börja göra rutinmässiga kontroller redan när hästen är 2-3 år gammal, i denna period växlar hästen tänder och det är viktigt att snabbt fånga upp ev. problem i tidigt stadie. Det är betydligt lättare att korrigera en mindre bettfelaktighet när hästen är ung än när den vuxit klart. Äldre hästar kan också behöva undersökas något oftare. Då hästens tänder skjuts upp kontinuerligt i samband med att de slits ned av grovfoderbearbetning, så kommer den gamla hästen till slut att ha ett mindre tandkapital med större risk för foderinpackningar, karies m.m.
    Ibland kan även akuta problem uppkomma som föranleder undersökningar, så som att hästen slutar äta, luktar illa ur munnen eller tuggar bossor.

    Inför en undersökning får hästen alltid lugnande medel för att vi ska kunna utföra undersökningen på bästa sätt med så lite obehag som möjligt. Därefter kontrollerar vi noggrant hästens mungipor, laner, kinder, tunga och tänder. Utifrån varje individs mun och förutsättningar åtgärdar vi därefter vid behov de problem som föreligger, som t.ex. att rensa foderinpackningar eller göra slipkorrigeringar. Vi har modern sliputrustning som ger möjlighet att korrigera varje enskild tand för sig, vilket dels ger bästa resultat med möjlighet till korrekt tuggrörelse för hästen, men som också sparar så mycket som möjligt på hästens ändliga tandkapital till skillnad från mer gammaldags raspning.