Endoskopi luftvägar

    Endoskopi luftvägar
    Att gå in med fiberoptisk kamera i hästens luftvägar är en undersökning som möjliggör visualisering på en dataskärm av hästens näsgångar, svalg, luftsäckar och luftstrupe. Det är en undersökning som är bra att genomföra vid onormalt näsflöde (snor eller blod), om hästen har hosta, missljud från luftvägarna vid ridning/körning eller nedsatt prestation. Beroende på fynd kan ibland även provtagning behöva genomföras, t.ex. för bakterieodling eller ett lungsköljprov där man tittar på cellsammansättningen nere i lungorna. Oftast kan undersökningen utföras utan att hästen behöver ges lugnande med endast en brems.