Kirurgi

  Kirurgi
  Mellan 50 och 100 operationer genomförs årligen hos oss. Kirurgin utförs efter att hästarna sövts och lagts på gasnarkos. Det vanligaste ingreppet är liggande kastration, där man till skillnad från stående kastration utför kirurgin sterilt och därefter syr igen kastrationssåret vilket minskar risken för komplikationer.
  Ungefär en gång i månaden tar vi dessutom upp Bengt Ronéus som är en av Sveriges främsta ledkirurger och som var den man som introducerade artroskopi på häst i Sverige. Han utför det mesta inom mjukdels- och ortopedkirurgi, hans specialitet ligger dock inom artroskopi d.v.s. titthålskirurgi i led. Med titthålskirurgin kan man med minimalt trauma för leden avlägsna lösa benbitar, rensa upp i kroniskt inflammerade leder och även utföra ingreppet som diagnostik om man med övrig bilddiagnostik inte har exakt kunna utröna vad i leden som ställer till med problem.
  Vi utför också vid möjlighet en del akuta operationer så som frakturer och ögonskador.

  Inför att hästarna ska sövas om ett planerat ingrepp ska utföras så är det viktigt att hästen först och främst är fullt frisk samt att de är väl grundvaccinerade mot stelkramp (två injektioner med 4-6 veckors mellanrum). Samma morgon som den ska sövas ska hästen inte äta någon frukost och det är viktigt att skorna har tagits av för att minska risken för skador i uppvaket. Tempa hästen hemma, temperaturen ska inte ligga över 38,2. Kl 8 på morgonen lämnas hästen på kliniken och den får då gärna vara välborstad och med man och svans flätade för att underlätta vid steriltvätt av området som genomgå kirurgi.
  Efter att ingreppet är genomfört får hästen vakna till ordentligt innan den kan åka hem vilket i regel tar ett par timmar. Ni kan oftast räkna med att hästen kan åka hem vid lunchtid eller på eftermiddagen beroende på typ av operation och hur tidigt under dagen just Din häst får genomgå sin operation.