Röntgen & Ultraljud

  Röntgen
  Röntgenundersökningarna genomförs med digitalröntgen vilket innebär nästan momentan överföring från bildplattorna till vår granskningsdator för utvärdering av bilderna. Vid tveksamheter i avläsningen har vi möjlighet att skicka bilderna vidare till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala för granskning av deras bilddiagnostiska expertis.
  Röntgen sker oftast som en del av en hältutredning där vanligtvis delar av benen eller ryggen undersöks, men även t.ex. hästens tandrötter och bihålor är tillgängliga för röntgenstrålningen. Resten av hästens kropp har för stor massa för att det ska finnas någon mening med just röntgen då strålningen får för svårt att tränga igenom till bildplattan.
  Hästen får nästan alltid lugnande inför undersökningen för att den ska bli så bra och säker som möjligt för alla inblandade.
  Om du misstänker att din häst kommer behöva röntgas är vi tacksamma om en person över 18 år som inte är gravid finns med för att kunna hålla hästen under undersökningen.
  Röntgenbilderna kan därefter mejlas eller skrivas ut på CD-skiva i fall ni vill ha dem med er hem.

  Ultraljud
  Ultraljud används som bilddiagnostik för att undersöka ffa mjukdelar såsom senor, ligament och muskler, men även ytan på skelettdelar kan ses. För utvärdering av skelett används dock oftare röntgen. Ultraljudet går även bra att ta med ut för undersökningar vid hembesök.

  Ultraljud består av ljudvågor med hög frekvens, över 20 000 svängningar/sekund, och därför kan ljudet inte uppfattas av det mänskliga örat. Ljudvågor som används vid bilddiagnostik är vanligtvis på frekvenser mellan 2 och 15 miljoner svängningar/sekund, d.v.s. 2-15 MHz.

  Ultraljudet skapar en bild genom att ljudvågorna sänds ut från proben, när dessa vågor passerar gränsen mellan olika vävnader (t.ex. hud och senor) skickas ett eko tillbaka till proben och en bild framträder på bildskärmen. Bilden framträder i olika gråskalor, och hur ljus eller mörk bilden blir beror på vilken vävnad den har studsat tillbaka från, samt hur långt ljudvågen har transporterats. Skelett och luft reflekterar tillbaka allt ljud och man kan därför inte ”se igenom” dem med ultraljudet.

  Förberedelse av hästen inför ultraljud

  Lugnande medicinering: för att göra en så bra ultraljudsundersökning som möjligt är det viktigt att hästen står still och de allra flesta hästar får därför till någon grad lugnande preparat som ges direkt i blodet.

  Rakning och tvättning: för att se de strukturer som man vill se är det viktigt att inte ha luft emellan proben och huden, därför rakas området som ska undersökas då pälsen annars ofta ger en luftkudde som blir i vägen.
  För att inte få störande skräp i vägen på bilden som i värsta fall kan uppfattas som en skada är det viktigt att tvätta området noga. Efter tvättning appliceras sprit och/eller ultraljudsgel som används för att skapa en ännu bättre kontakt mellan prob och hud.