Lab

    Lab
    Vi har tillgång till Östersunds Djursjukhus utbildade biomedicinska analytiker. Genom deras expertis och utrustning kan vi på "hemmaplan" analysera ett flertal blodprovsparametrar, ledvätska vid misstanke om bakteriellt orsakad ledinflammation, cellsammansättning och förekomst av mikroorganismer vid utstryk från vätska från svullnad, vätskande hudförändringar m.m.
    Den allra vanligaste orsaken till att blodprov tas är när hårt tränande hästar plötsligt underpresterar för att se om tecken på att inflammation eller infektion föreligger som orsak till detta. Andra orsaker kan vara vid misstanke om korsförlamning eller vid medicinska utredningar.
    Vi kan för tillfället på vårt eget lab erbjuda analys av blodprover för hematologi (röd och vit blodbild), SAA (ett akutfasprotein som stiger snabbt när en inflammation/infektion föreligger), prover för lever- och njurvärden, muskelenzymdiagnostik (CK, ASAT) m.fl. Dessa provsvar fås samma dag. Analyser av värden som behöver skickas till externt lab kan ta allt från dagar till veckor att få.

    Det är viktigt att tänka på att hästen är så lugn som möjligt vid provtagning för analys av hematologi då stress kan påverka blodbilden nämnvärt.