Besiktning

    Vi utför ofta besiktningar vid försäljning och köp av häst. Besiktningar kan vara  känsloladdade och det absolut bästa är om båda parter närvarar vid undersökningen. Vi kan som veterinär bara göra en bedömning av hästens hälsotillstånd för dagen, men inte göra någon bedömning av hästens prestationsförmåga eller lämplighet för användningsområdet. Provrid gärna hästen flera gånger innan besiktning. Vill du att hästen ska röntgas i samband med besiktning så uppger du det vid bokning. En annan fråga som är relevant vid besiktning är hur hästen är försäkrad, och om försäkringen ska ändras i samband med köpet, så ta gärna med eventuella försäkringspapper.  Just besiktningar har varit en het potatis inom hästveterinärvärlden, och därför har Hästsektionen i Sveriges veterinärförbund tagit fram ett informationsblad som båda parter bör läsa igenom innan besiktningen. Du hittar den här (länk).