Eftervård

     Eftervård efter ledbehandling
    - Hästen får bandage över den led som blivit injicerad, för att minska infektionsrisken. Detta bandage skall sitta i 2 dagar. Hästen bör stå på box behandlingsdagen och dagen efter. Därefter kan man ta av bandage och släppa hästen i hage. Hästen brukar vila i 2 veckor efter behandlingen, men det går bra att röra på sig i hage och skrittmotion vid hand eller uppsuttet. Håll noggrann koll på ev feber och hälta dagarna efter behandling. Värme, svullnad och hälta är inte normalt efter en ledinjektion, utan måste genast ses över av oss. Går vi inte att nå på jourtid hänvisar vi till Distriktsveterinärerna Jämtland 010-1228400.